Prezentacja EAW Radius w Promie Kultury
 Music Info Sp. z o. o. ma przyjemność zaprosić na prezentację systemów nagłośnieniowych Radius firmy EAW. 

Pokaz odbędzie się w dniu 9.01.2018 w Sali Widowiskowej warszawskiego PROMu Kultury Saska Kępa, przy ul. Brukselskiej 23.

Prezentacja składać się będzie z dwóch części, przedzielonych przerwą obiadową.

Pierwsza część będzie trwać w godz. 11.00 - 13.00 i obejmie ogólne omówienie systemu, prezentacje brzmienia oraz przybliżenie

oprogramowania EAW Resolution i EAW Mosaic.

W drugiej części w godzinach 14.00-16.00 będzie możliwy bliższy kontakt z prezentowaną aparaturą. Udostępnione zostaną wielośladowe

nagrania do samodzielnego miksowania.


Uprzejmie prosimy osoby zainteresowane przybyciem o rejestrację przy użyciu formularza dostępnego pod linkiem

https://goo.gl/forms/9ztHq2NpCpYzwmYs1