JRS 700

JRS 700
 
Skala od C do D w następnej oktawie. Korpus: grusza. Podwójne otwory. Ustnik klarnetowy, ligatura i nakładka.